Get Adobe Flash player

คณะผู้บริหาร

E-service

บทความของท่านผู้อำนวยการคลิก Link ที่ภาพ 

               

ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองและผู้มาติดต่อทุกท่าน ที่จะเข้าสู่พื้นที่ภายในบริเวณโรงเรียน

ต้อง Scan เช็คอิน QRCode ไทยชนะทุกครั้ง และทำการเช็คเอ้าท์ออก

เมื่อเดินทางออกจากพื้นที่ภายในบริเวณโรงเรียนแล้ว

                            

.......................................................................................................................................

.

ประกาศรายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)

คลิกที่นี่

 


บรรยากาศโรงเรียน

 

กิจกรรมโรงเรียน

 

กีฬาครูบางเสาธง

วันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ได้ร่วมจัด กีฬาครู กลุ่มโรงเรียนบางเสาธง สิงห์เหนือ - เสือใต้ เกมส์ มีการแข่งขันกีฬาทั้งหมด ๖ ชนิดกีฬา ๘ รายการ ผลสรุปการแข่งขัน สิงห์เหนือชนะ ๕ รายการ เสือใต้ชนะ ๓ รายการ โดยได้รับเกียรติจากนายทศพร ถือพุดซา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต ๒ เป็นประธาน และยังได้จับสลากมอบรางวัลให้แก่คณะครูอีกมากมาย

วันครู

   วันพุธที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ได้เข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ ๖๓ ประจำปี ๒๕๖๒ และยังได้รับเกียรติจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต ๒ ให้จัดนิทรรศการแสดงผลงานของโรงเรียน รวมทั้งยังได้รับรางวัล โรงเรียนมาตรฐานสากล OBECQA และศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันเด็ก

วันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางะลี(๑๐ปี สปช.) ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒ นำโดยท่าน ผอ.ไพฑูรย์  คงเทียน บุคลากร และผู้ใหญ่ใจดีทุก ๆ ท่าน ได้ร่วมกิจกรรมและมอบของขวัญให้กับนักเรียน

 

        โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี
                   (๑๐ปี สปช.)

     มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ โดยนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้

   ๑. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ระดับเหรียญ ทอง
   ๒. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ได้รับ รางวัลอันดับที่ ๖ ระดับเหรียญ ทอง เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี
(๑๐ปี สปช.)
ได้จัดกิจกรรม ซ้อมใหญ่ การประเมินศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยมี ศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการเขต 2 มาเยี่ยมชมและให้คำแนะนำ   เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
 

 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)ได้จัดการประชุมผู้ปกครองใน วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  เพื่อแจกเงินค่าเครื่องค่าอุปกรณ์ และประชุมชี้แจงในเรื่องต่างๆของทางโรงเรียนเพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบ ประมวลรูปภาพ

 

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 

    โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ได้จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ คณะครูและนักเรียน ได้แสดงความระลึกถึง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง กิจการลูกเสือไทย ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ ลานเอนกประสงค์

ประมวลรูปภาพ

 เตรียมความพร้อมก่อนการประเมิน
โรงเรียนพระราชทาน

  วันที่ 10 มกราคม 2560  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 ได้เข้าตรวจเยี่ยม ซักซ้อมให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมรับประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ณ.โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 

การประชุมครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา

     วันที่ 30 พย. 2559 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปี สปช.) ได้จัดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีการแจกของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน ณ ห้องประชุม อาคาร 1 

ประมวลรูปภาพ

การประเมินโรงเรียนพระราชทานระดับจังหวัด

โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)ได้เข้ารับการประเมินโรงเรียนพระราชทานระดับจังหวัด ใน วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 โดย
นายวิชฤทธิ์ เพ็ชรเมือง รอง ผอ.สพป.สป.2 เป็นประธานกรรมการ

 ประมวลรูปภาพ

เตรียมความพร้อมก่อนการประเมิน
โรงเรียนพระราชทาน

  วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 ได้เข้าตรวจเยี่ยม ซักซ้อมให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมรับประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ณ.โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)  ประมวลรูปภาพ

 กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

      โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
ได้จัด กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ สนามเอนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) เวลา 8.00 น. โดยมี นายพิรัฐ  อัศวภิญโญชัย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน เป็นประธาน ประมวลรูปภาพ

กิจกรรม "กินข้าวหมดจาน ดื่มน้ำหมดแก้ว" Eco School "สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน''

กิจกรรม "กินข้าวหมดจาน ดื่มน้ำหมดแก้ว" Eco School "สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน'' ผอ.ไพฑูรย์ คงเทียน มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ชนะเลิศการทำโลโก้การใช้น้ำ,ไฟ ในวันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม อาคาร 1 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)

บรรยากาศงานแสดงมุทิตาจิต"ด้วยมิตรภาพแห่งความดี สมเป็นปูชนียบุคคล"

บรรยากาศงานแสดงมุทิตาจิต "ด้วยมิตรภาพแห่งความดี สมเป็นปูชนียบุคคล" ท่านรองฯ เรืองไร น้อยเศรษฐี และ คุณครูลือชา ปานทับ โดยมีการแสดงของนักเรียน คุณครูทุกท่านมอบของขวัญที่ระลึก และนักเรียนนำพวงมาลัยแสดงมุทิตาจิตต่อคุณครูทั้งสองท่าน บรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปิติ ยินดี จัดขึ้น ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ในวันศุกร์ ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559

การประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ(SCQA)

การประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัล SCQA โรงเรียนมาตรฐานสากล โดยท่านคณะกรรมการ ท่าน ดร.สมชัย ชวลิตธาดา และคณะทีมงาน ในวันจันทร์ ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)

ทัศนศึกษาและเข้าค่ายลูกเสือ นักเรียนชั้น ป.2

ทัศนศึกษา Day camp นักเรียนชั้น ป.2 เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสประสบการณ์จริงนอกสถานที่ การฝึกระเบียบวินัย และความสนุกสนาน ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี

การประกวดร้องเพลง รอบตัดสิน

การประกวดร้องเพลง รอบตัดสิน ในบทเพลง พ่อของแผ่นดิน โดยรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ.ปัญญาพร ภักดิมี ป.4/1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ. ขนิษฐา ปะทะเต ป.5/2 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ. นุชชนก ขาวผ่อง ป.3/1 เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2559 ณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)

การประชุมครูประจำเดือน สิงหาคม 2559

 เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการเตรียมการรับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษาเมื่อวันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม อาคาร 1 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี2559

โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ได้พานักเรียนชั้นป.4-ป.6 ไปทัศนศึกษา เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี2559 เมื่อวันพุธ ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2559

การประเมิน Best Practice ธนาคารโรงเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจฯ

การประเมิน Best Practice ธนาคารโรงเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ในวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2559

ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่าน ผอ.ไพฑูรย์ คงเทียน พาผู้บริหารและคณะครู ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ณ โรงเรียนวัดสวนส้ม(สุขประชานุกูล) สพป.สป เขต 1 ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่าน ผอ.อัมพร สุวรรณจันทร์ และคณะครูทุกท่านที่ให้คำแนะนำเป็นอย่างดี ในวันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2559

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2559

มีวัตถุประสงค์เทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในฐานะแม่ของแผ่นดิน ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยและให้ผู้เป็นลูกได้สำนึกถึงพระคุณของแม่ และตระหนักถึงหน้าที่ของลูกที่พึงมีความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2559 ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปี สปช.)

กิจกรรมวัน ASEAN DAY

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับอาเซียนแก่นักเรียน และ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยสอดแทรกความรู้ผ่านกิจกรรมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม ในวันพุธ ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)

ผู้บริหารและคณะครู บันทึกเทปถวายพระพร

ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2559

การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

ท่าน ผอ.ศักดิ์นิพนธ์ สว่างวงศ์ ผอ.สพป.สป.2 ได้ ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ และท่าน ผอ.ไพฑูรย์ คงเทียน ได้พูดคุยในส่วนของการประเมินโรงเรียนพระราชทานพร้อมทั้งมีการแสดงของนักเรียนเพื่อเป็นการต้อนรับผู้อำนวยการจากโรงเรียนต่างๆ ในวันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2559 ณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลภายใน ปีการศึกษา 2559 โดยเป็นไปอย่างเรียบร้อย ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะกรรมการสำหรับข้อเสนอแนะต่างๆ ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2559 ณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)

การฉลองโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา

การฉลองโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2558 โดยมีท่านภูมินันท์ ขวัญเมือง รองผอ.สพป.สป.2 ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งมีการแสดงของนักเรียน ในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)

คณะครูและผู้บริหารได้ศึกษาดูงาน รร.พระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา

ทางโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป.ชลบุรี เขต 2 และโรงเรียนวัดจินดาราม สพป.นครปฐม เขต 2 ได้เดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงานโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ในวันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)

การแข่งขันทักษะวิชาการ ภาษาอังกฤษ โครงการ โรงเรียน EP/MEP Program

การแข่งขันทักษะวิชาการ ภาษาอังกฤษ โครงการ โรงเรียน EP/MEP Program Central & Eastern Regions Zone C โดยมี ท่านวิชฤทธิ์ เพ็ชรเมือง รอง ผอ.สพป.สป.2 ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ในวันศุกร์ ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2559

กิจกรรมแห่เทียน วันเข้าพรรษา

เพื่อแสดงตนเป็นพุทธมามกะที่ดี และได้รู้จักวันสำคัญทางศาสนา ได้ร่วมกิจกรรมแห่เทียน อนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีที่ดีงาม ในวันพุธ ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)

กิจกรรม อบจ บ้าน วัด โรงเรียน ร่วมประสานต้านภัยยาเสพติด

กิจกรรม อบจ บ้าน วัด โรงเรียน ร่วมประสานต้านภัยยาเสพติด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยมีท่าน สจ.ธนกฤต แก้วเจริญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้ เพื่อปลูกฝังให้แก่เด็กและเยาวชน ได้ตระหนักถึงพิษภัย และมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2559

การศึกษาดูงาน รร.มาตรฐานสากล

ท่านรองผู้อำนวยการทั้งสามท่าน พาคณะครูไปศึกษาดูงาน รร.มาตรฐานสากล ที่โรงเรียนเอกชัย จังหวัดสมุทรสาคร โดยได้รับฟังการบรรยายพิเศษจากท่าน ผอ.สมชัย ชวลิตธาดา และคำแนะนำจากคณะครู ในวันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงเรียนเอกชัย จังหวัดสมุทรสาคร

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยให้พัฒนารุ่งเรือง มาจวบจนทุกวันนี้ พัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ในวันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปี สปช.)

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปีการศึกษา 2559

เพื่อส่งเสริมทางวิชาการเน้นพัฒนาความรู้และเป็นวันสุนทรภู่ บรมครูซึ่งเป็นแบบอย่างด้านวรรณกรรมไทย ให้ผู้เรียนมีทักษะทางภาษาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ ได้เดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตน ในวันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปี สปช.)

กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย กลุ่มโรงเรียนบางเสาธง

ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙

พิธีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2559

เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณครู แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ ผู้ให้วิชาความรู้แก่เรา และ ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีที่ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ ลานอเนกประสงค์ ร.ร.อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปี สปช.)

งานมอบรางวัล SP2 Awards 2559

นายศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ ผอ.สพป.สป2 เป็นประธานมอบประกาศเกียรติบัตร รางวัล SP2 Awards ประจำปี 2559 โดยมีผู้รับรางวัล จำนวน 81 ท่าน ในวันเสาร์ ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ โรงแรมโนโวเทล แอร์พอร์ต สุวรรณภูมิ

การอบรม Data Management Center

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา เพื่อการบริหารจัดการ Data Management Center ในวันที่ 27-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์

ดูงานโรงเรียนพระราชทาน รร.คลองสองพี่น้อง จ.สมุทรปราการ

ท่าน ผอ.ไพฑูรย์ คงเทียน และท่านรองฯกาญจนา กันภัย นำทีมคณะครู ไปศึกษาดูงานโรงเรียนพระราชทาน รร.คลองสองพี่น้อง จ.สมุทรปราการ โดยได้การต้อนรับจากท่าน ผอ .สมชัย อภิรัตนาชัย และคณะครู เป็นอย่างดี ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ ณ โอกาสนี้ ในวันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

โครงการธรรมจารีศรีอนุบาลเคหะบางพลี ประจำปีการศึกษา 2559

เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรม ปลูกฝังจิตสำนึกให้มีทัศนคติที่ดี และวัฒนธรรมที่ดีงามแก่นักเรียน ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)

กิจกรรมวันวิสาขบูชา และพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

ในวันวิสาขบูชานี้ ถือเป็นวันสำคัญยิ่ง ซึ่งในฐานะที่วันวิสาขบูชาได้รับการยกย่องให้เป็นวันสำคัญสากลของโลก และได้จัดกิจกรรมเวียนเทียนขึ้น เพื่อรำลึกถึงพระพุทธเจ้า และให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ดีงามนี้ ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2558 ณ ศาลาหลวงพ่อนาค

กิจกรรม การเลือกชุมนุม ประจำปีการศึกษา 2559

ท่านรองฯ กาญจนา กันภัย ได้ชี้แจงรายละเอียดในการเลือกชุมนุมให้นักเรียนประกอบการพิจารณาตัดสินใจ และคณะครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้เตรียมพร้อมให้กับรับนักเรียนเข้าสมัครในชุมนุม เพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถของนักเรียน ในวันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปี สปช.)

พิธีทำบุญโรงเรียนครบรอบ ปีที่ 25

เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน ควรแก่การยึดถือ ปฏิบัติ เพื่อสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข โดยมีคุณธรรมและศีลธรรมเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ที่มีอิทธิพลต่อความประพฤติของคน ในวันจันทร์ ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ณ ลานอเนกประสงค์ ร.ร.อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปี สปช.)

ประชุม นายกฯพบเพื่อนครู

การจัดประชุมใหญ่ “นายกพบเพื่อนครู” โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบปะและประชุมครูทั่วประเทศ โดยทางโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ได้เข้าร่วมประชุม นำโดยท่าน ผอ.ไพฑูรย์ คงเทียน คณะผู้บริหาร และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

การจัดนิทรรศการ นำเสนอผลงาน กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

การจัดนิทรรศการ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนนำร่อง ในวันที่ 4-5 เมษายน พ.ศ.2559 ณ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน แจกเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน และประชุมชี้แจงในเรื่องต่างๆของทางโรงเรียนเพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบ ในวันอาทิตย์ ที่ 3 เมษายน พ.ศ.2559 ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาล

วันแห่งความสำเร็จ ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ป.6

ท่านรอง ผอ.เขต นายวิชฤทธิ์ เพชรเมือง ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีงานวันแห่งความสำเร็จ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมทั้งได้มอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่มีผลคะแนนโอเน็ตสูงสุดในแต่ละวิชา นักเรียนดีเด่น และมีการผูกข้อมือเพื่ออวยพรให้นักเรียนประสบความสำเร็จ และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการสร้างความรัก ความผูกพัน ระหว่างเพื่อน ครูและโรงเรียน ในวันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2559

การประชุมสรุปงานปลายปี 2558 และจัดทำแผนกลยุทธ์

การประชุมสรุปงานปลายปี 2558 และจัดทำแผนกลยุทธ์ ในวันที่ 28 - 30 มีนาคม พ.ศ. 2559

การแข่งขันกีฬาสีภายใน ปี 2559

ท่านรอง ผอ.สพป.สป เขต2 ท่านรองภูมินันท์ ขวัญเมือง ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงานกีฬาสีภายในโรงเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ในวันอังคาร ที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2559 ณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)

งานวันวิชาการ ๑๐ปี นิทัศน์ ครั้งที่ ๑๖

ท่านผอ.สพป.สป เขต2 ท่านศักดิ์นิพนธ์ สว่างวงศ์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงานวันวิชาการ ๑๐ปี นิทัศน์ ครั้งที่ ๑๖ "เปิดโลกกว้างแห่งการเรียนรู้ เปิดประตูสู่อาเซียน" หลังจากนั้นได้เดินเยี่ยมชมผลงานของกลุ่มสาระต่างๆ ในวันพุธ ที่ 16 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)

วันแห่งความสำเร็จ งานยุวบัณฑิตปีการศึกษา 2558

ท่านรอง ผอ.สพป.สป เขต2 ท่านรองภูมินันท์ ชวัญเมือง ให้เกียรติมาเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล2 ที่จบการศึกษาในปีนี้ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ในวันอังคาร ที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2559 ณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)

บรรยากาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ทางโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ได้ดำเนินการสอบปลายภาคเรียน นักเรียนในระดับชั้น ป.1-ป.6 ในวันที่ 10-11 มีนาคม พ.ศ.2559

บรรยากาศการจัดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2558 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในวันพุธ ที่ 9 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการอยู่ค่ายพักแรม การเดินทางไกล การผจญภัยฐานต่างๆ และกิจกรรมรอบกองไฟ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

บรรยากาศ การสอบO-NET นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ทางโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) เป็นสนามสอบ O-net นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนอื่น เข้าร่วมสอบ ผลการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)

การตรวจราชการ เรื่อง การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ห้องเรียนMEP

ดร.นิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ เรื่อง การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ห้องเรียน MEP โดยมีท่าน ผอ.สพป.สป2 นายศักดิ์นิพนธ์ สว่างวงศ์และคณะ ร่วมชมบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ(MEP) ในวันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)

การสอบเข้าคัดเลือก นักเรียนชั้นป.1 ห้องเรียน MEP ปีการศึกษา 2559

บรรยากาศ การสอบเข้าคัดเลือก นักเรียนชั้นป.1 ห้องเรียน MEP ปีการศึกษา 2559 สอบข้อเขียนเพื่อวัดความรู้และสอบสัมภาษณ์เพื่อวัดความสามารถทั่วไป ในวันอาทิตย์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)

กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา

คณะครูแต่ละสายชั้นพานักเรียน ไปร่วมกิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา รอบลานหลวงพ่อนาคศักดิ์สิทธิ์ และรอบฐานพระหลวงพ่อสุข เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนได้รู้จักวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ในวันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

กิจกรรม Day Camp นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เพื่อส่งเสริมทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีม การอยู่ร่วมกับผู่อื่น การรับฟังความเห็นของผู้อื่น และฝึกระเบียบวินัยในการตรงต่อเวลา ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ณ ลานเอนกประสงค์ อนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)

การสอบ Pre-NT

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสอบ และเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 ในวันอังคาร ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)

งานนิทรรศการวิชาการ รร.นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบฯ สมุทรปราการ

งาน สวนสมุทรนิทรรศน์ ครั้งที่ 5 "25ปี กุหลาบสมุทร" โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ วันที่ 22 มกราคม 2559 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปี สปช.) ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน จำนวน 7 รายการ ในวันอังคาร ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

รร.นวมินราชูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ แนะแนวการศึกษาต่อ

รร.นวมินราชูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยได้มีการแนะนำโรงเรียน หลักสูตร การกีฬา ทุนการศึกษาต่อ วิชาการด้านต่างๆของโรงเรียน ในวันศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม อาคาร 1 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)

งานสัปดาห์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

ท่าน ผอ.ไพฑูรย์ คงเทียน เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และมีกิจกรรมและการแสดงของนักเรียนมากมาย มีการจัดนิทรรศการให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการศึกษาและอนุรักษ์ภาษาไทย ในวันพุธ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)

การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2558

โครงการ ประชาธิปไตยในโรงเรียน เสริมสร้างประชาธิปไตยในโรงเรียน มีการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2558 เพื่อทำหน้าที่ในปีการศึกษา 2559 ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิในวันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)

มอบรางวัลสำหรับผู้ที่ได้ไปแข่งขันต่อในระดับประเทศและระดับชาติ

ท่าน ผอ.ไพฑูรย์ คงเทียน มอบรางวัลสำหรับผู้ที่ได้ไปแข่งขันต่อในระดับประเทศและระดับชาติ งานศิลปหัตถกรรม ประจำปี2558 ในวันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)

สังสรรค์ปีใหม่ท่านผู้บริหารและคณะครู ปี 2559

งกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ของคณะครู บรรยากาศสนุกสนาน มีการแข่งขันการแสดงของแต่ละสายชั้น มีการจับฉลากทอง ตู้เย็น พัดลม ผู้บริหารมอบของขวัญสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ร้องเพลงกันอยากครึกครึ้น ในวันศุกร์ ที่ 29 มกราคม พ.ศ.2559

กิจกรรมวันแนะแนวการศึกษาต่อ

โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ได้จัดโครงการวันแนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อช่วยเหลือให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ตัดสินใจเลือกสถานศึกษาเพื่อเรียนต่อในระดับต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก นายไพฑูรย์ คงเทียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) กล่าวเปิดกิจกรรม ในวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2559

งานนิทรรศการวิชาการ รร.บางบ่อวิทยาคม

งาน บ.บ.ว.นิทรรศ'๕๘ ASEAN OPEN HOUSE โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วันที่ 22 มกราคม 2559 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปี สปช.) ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน จำนวน 3 รายการ

การประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา

การประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2558 ขอบคุณท่านคณะกรรมการประเมินเป็นอย่างสูง ในวันอังคาร ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)

วันครู 2559

สพป.สป เขต2 จัดกิจกรรมวันครูประจำปี 2558 พร้อมมอบเกียรติบัตรสำหรับครูเกษียณ และมอบโล่การจัดการเรียนการสอนด้วยโครงงานดีเด่น ระดับเหรียญทอง ณ โรงเรียนราชวินิต บางแก้ว ในวันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2559

การประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประเทศ

การประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ในระดับประเทศ ปีการศึกษา 2558 "เด็กหญิง ภานรินทร์ สุขาบูรณ์" ขอบคุณท่านคณะกรรมการประเมินเป็นอย่างสูง ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)

นิเทศติดตาม การสอบ Pre-Onet

ท่าน ศน. พเยาวนิตย์ และท่าน ศน. สุทินี ได้มานิเทศ การจัดการสอบ Pre-Onet เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในวันจันทร์ ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559

ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้กับนักเรียน มีการแสดงมากมายในแต่ละสายชั้น จากนั้นมีการมอบของขวัญ มีการเลี้่ยงอาหารกลางวันนักเรียนและผู้ปกครองที่มาร่วมงาน สอดคล้องกับคำขวัญประจำวันเด็กในปีนี้ ที่ว่า "เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต" ในวันศุกร์ ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปี สปช.)

คณะผู้บริหาร มอบของขวัญปีใหม่

นำโดย ท่าน ผอ.ไพฑูรย์ คงเทียน ท่านรองเรืองไร น้อยเศรษฐี ท่านรองกาญจนา กันภัย ท่านรองรัญภา พรบัญชาตระกูล ได้เดินสายมอบของขวัญและอวยพรแด่ท่านผู้ใหญ่ใจดีในโอกาสวันปีใหม่ ในวันพุธ ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2559

Facebook

ขณะนี้เวลา

ปฏิทิน

BuaXua Calendar

Link ที่เกี่ยวข้อง

อากาศวันนี้