Get Adobe Flash player

คณะผู้บริหาร

E-service

บทความของท่านผู้อำนวยการ

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

 

ประกอบด้วย

ลูกโลก  +  สายเคเบิ้ล       หมายถึง  การสื่อสารไร้พรมแดน

ดอกบัว    หมายถึง  เป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนอนุบาลประจำอำเภอ

สีประจำโรงเรียน

ฟ้า  -  เหลือง

สีฟ้า หมายถึงกว้างใหญ่  สดใส  และมีคุณธรรม

สีเหลื   หมายถึง  ความสุภาพ  เรียบร้อย สามัคคี  และมีวินัย

ปรัชญาโรงเรียน

ความรู้  คู่ความดี

คำขวัญโรงเรียน

ศึกษาดี   มีคุณธรรม   กีฬานำ   สามัคคี

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

    โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

รักษ์สุขอนามัย   ทักทายไหว้กัน   วันพระตักบาตร

 

 

Facebook

ขณะนี้เวลา

Link ที่เกี่ยวข้อง

อากาศวันนี้