Get Adobe Flash player

คณะผู้บริหาร

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวบงกชรัสมิ์ ตันสกุล  
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
นางสาวนัฐราภา  ทองวิจิตร
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
 
นางสาวสุดาทิพย์ ศรีสร้อย
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
นางสาวสะอาด เชยอักษร
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
นางสาวณีรณา  ข่าวกระโทก
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5
นางสาวขัฒยา  ซาเสน (MEP) 
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6
นางสุภัคสวรรค์ ยอดสิงค์
คุณครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
นายอนุวัฒน์  มูลอุบล 
คุณครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 
นายลิขิต แก้วนิวงค์
คุณครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
นางสาวพิมพ์ชนก  ครุฑสุข
คุณครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 

 

ขณะนี้เวลา

Link ที่เกี่ยวข้อง

อากาศวันนี้