Get Adobe Flash player

คณะผู้บริหาร

E-service

บทความของท่านผู้อำนวยการ

 


ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน


จำนวนห้อง

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล  2

58

57

115

4

อนุบาล  3

54

72

126

4

รวม

112

129

241

8

ประถมศึกษาปีที่  1

141

128

269

7

ประถมศึกษาปีที่  2

145

135

280

7

ประถมศึกษาปีที่  3

135

119

254

6

ประถมศึกษาปีที่  4

131

140

271

7

ประถมศึกษาปีที่  5

130

135

265

7

ประถมศึกษาปีที่  6

99

109

208

5

รวม

781

766

1,547

39

รวมทั้งสิ้น

893

895

1,788

47

                                                  ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรฎาคม พ.ศ. 2563

Facebook

ขณะนี้เวลา

Link ที่เกี่ยวข้อง

อากาศวันนี้