Get Adobe Flash player

คณะผู้บริหาร

บทความของท่านผู้อำนวยการ

 


ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน


จำนวนห้อง

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล  2

48

65

113

4

อนุบาล  3

75

72

147

5

รวม

123

137

260

9

ประถมศึกษาปีที่  1

141

129

270

6

ประถมศึกษาปีที่  2

133

112

245

6

ประถมศึกษาปีที่  3

126

133

259

6

ประถมศึกษาปีที่  4

133

133

266

6

ประถมศึกษาปีที่  5

100

112

212

5

ประถมศึกษาปีที่  6

112

97

209

5

รวม

745

716

1,461

34

รวมทั้งสิ้น

868

853

1,721

43

                                                  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ขณะนี้เวลา

Link ที่เกี่ยวข้อง

อากาศวันนี้