Get Adobe Flash player

บทความของท่านผู้อำนวยการ

 


ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน

จำนวนห้อง

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล  1

69

64

133

4

อนุบาล  2

76

77

153

5

รวม

145

141

286

9

ประถมศึกษาปีที่  1

134

109

243

6

ประถมศึกษาปีที่  2

128

132

260

6

ประถมศึกษาปีที่  3

133

132

265

6

ประถมศึกษาปีที่  4

100

109

209

5

ประถมศึกษาปีที่  5

111

99

210

5

ประถมศึกษาปีที่  6

96

98

194

5

รวม

702

679

1,381

33

รวมทั้งสิ้น

847

820

1,667

42

                                                  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ขณะนี้เวลา

Link ที่เกี่ยวข้อง

อากาศวันนี้