Get Adobe Flash player

คณะผู้บริหาร

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวศิรินภา โสปัญโญ
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
นางนภัสภรณ์ อุดมสุข
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

 

 
นายจีระศักดิ์  สงสัย
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
นางสาวพลอยอัมพัน  มาพิจาร 
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
นางสาวอวยพร บุญทา
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5(MEP)
นายอนันต์  หงษ์สง่า
คุณครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 นายคัคเนศ ศรีตนชัย
คุณครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นายอภิชาติ  วงชัยเพ็ง
คุณครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ขณะนี้เวลา

Link ที่เกี่ยวข้อง

อากาศวันนี้