Get Adobe Flash player

คณะผู้บริหาร

E-service

บทความของท่านผู้อำนวยการ

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 

 
นางสาวปัทมา ศิลาพัฒน์
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
นางเตือนใจ  วิทิตวุฒินันท์
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
   
นางกัลยา  สุทนต์
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3
นางสาวกิติยา   หัสดินทร ณ อยุธยา
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4
 
นางสาวอุมาลี ลีเบาะ
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 
นางสาวอมรรัตน์  แก้วกระจ่าง
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6(MEP)
นางสาวลักษณ์กมล ศรีวชิราพิพัฒน์
คุณครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
นางสาวจันทนิภา  พิมพา
คุณครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 
นางสาวอันธิกา  สีเฆม
คุณครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
 นางสาอารยา โพธิ์สุภาพ
คุณครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

Facebook

ขณะนี้เวลา

Link ที่เกี่ยวข้อง

อากาศวันนี้