Get Adobe Flash player

คณะผู้บริหาร

E-service

บทความของท่านผู้อำนวยการ

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวซอนด้า จันทรบุตร
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
นางสาวลัดดาวัลย์  สุดหอม
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

 

 

นางสาคร  ศิริจันทร์ 
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
นางสาวมิ่งขวัญ  พ่วงกองนะ
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4
 
นางสาวจิรา  ประจันตะเสน
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5(MEP)
นางสาวกนกกาญจน์ แก้วนุช
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6(MEP)
   
นายชนกันต์  แถบทอง
คุณครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
นางสาวพิมพ์ชนก  ครุฑสุข
คุณครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
   
นางสาวสารธาร เจริญคำ
คุณครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
นายวรนาถ คำละมุน
คุณครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
   
นางสาววิชุดา พามี
คุณครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 

Facebook

ขณะนี้เวลา

Link ที่เกี่ยวข้อง

อากาศวันนี้