Get Adobe Flash player

คณะผู้บริหาร

E-service

บทความของท่านผู้อำนวยการ

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางอุษา  กลขุนทด
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
นายกิตติพงศ์  ศรีเงิน
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
 
 นางอนุรัตน์ ศรีสวย
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
นางสาวดวงดาว  ลังภูรี
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
 
 นางสาวผทัยรัตน์ เหลืองทอง
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5(MEP)
นายพงศ์ศิลป์  ชุ่มศรีทอง
คุณครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 
 นายนพดล  พิพัฒน์รังสรรค์
คุณครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
นายลิขิต  แก้วนิวงค์
คุณครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

Facebook

ขณะนี้เวลา

Link ที่เกี่ยวข้อง

อากาศวันนี้