โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปี สปช.) 
 
ตั้งอยู่  เลขที่ 215 หมู่ที่ 1   ถนนเทพารักษ์  ตำบลบางเสาธง  อำเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ  รหัสไปรษณีย์ 10540 
โทรศัพท์   0-2315-1211  โทรสาร   0-2315-1211 
e – mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
website:   http://www.kp10.ac.th   

ขณะนี้เวลา